STERREBEEK 2000 vzw

Erkende streekgebonden vereniging  

   

Voor een Vlaams, groen en mooi Sterrebeek

 
Actueel en doel
Groene en open ruimte
Rechtvaardige nachtrust
Milieubewust
Vlaams
Sociaal en cultureel
Erfgoed bewaren
Verkeersveilig
Bestuur en werking
Lid worden
Andere sites

 

e-mail: info@sterrebeek2000.be

 

        https://www.facebook.com/sterrebeek2000

STERREBEEK 2000 vzw is een politiek onafhankelijke drukkingsgroep voor alle inwoners met belangstelling voor de Vlaamse eigenheid en voor een mooie en aangename leefomgeving.

STERREBEEK 2000 is een vereniging zonder winstoogmerk, die enkel ‘winst’ beoogt op het gebied van milieu en samenleving.

De werking van STERREBEEK 2000 steunt op individuele inzet van vrijwilligers, jong of oud, man of vrouw, Belg of niet, geboren en getogen in Sterrebeek of ingeweken: het doet er niet toe, als de inzet maar met goesting gebeurt.

U kan onze vereniging steunen door een bijdrage van 15 EUR (lid), 25 EUR (erelid) of 30 EUR (beschermheer of -dame) te storten

op rekening BE07-734-1780880-66 (BIC KREDBEBB) van STERREBEEK 2000 vzw met vermelding van "lidgeld 2018".

de vereniging ontstond in 1971 zowel uit een Vlaamse als een groene reflex

 

Actueel en activiteiten

 
   
2018-05-05 STERREBEEK 2000 hield een succesvolle actie aan de afgesloten ingang van de Weg van Gorzen, de voorziene wandelweg doorheen het golfterrein The National te Sterrebeek.
De actie kaderde in de campagne "Doorgang voor iedereen" van Trage Wegen vzw.
In een korte toelichting vroeg onze vereniging aan de golfeigenaar Sterea, Regionaal Landschap en de gemeente om eindelijk de beloofde werken zo snel mogelijk te realiseren en zeker tegen 21 oktober. STERREBEEK 2000 zal dan zijn Trage Wegenwandeling aansluiten op het wandelpad.
De actie werd afgesloten met het uitrollen van een spandoek.

Op 27 augustus 2016 werd deze wandelweg zogezegd "officieel" ingewandeld maar intussen is de doorgang nog steeds afgesloten en is de wandelweg niet volledig afgewerkt tot aan de Museumlaan.

We vragen de gemeente, Regionaal Landschap en de projectverantwoordelijken van het golfproject Sterea deze weg af te werken en open te stellen. Zo herinneren we de gemeente en Sterea aan hun verplichting in het kader van de bouw- en milieuvergunning.

Onze actie stond niet op zich: over heel ons land werd op 5 mei gepleit voor het heropenen van trage wegen. We proberen hiermee een krachtig signaal uit te zenden naar alle gemeentebesturen en het bredere publiek.

Ondanks al hun troeven verdwijnen er nog elk jaar kilometers van deze trage wegen. Ze worden verbreed en verhard tot een gewone straat, geraken in onbruik door te weinig onderhoud of worden gewoonweg ingepalmd. En dat terwijl ze het verschil kunnen maken voor veilige en duurzame verplaatsingen.

We herhalen deze actie op de Dag van de Trage Weg – op zondag 21 oktober 2018 met onze Trage Wegenwandeling. We zullen dan nagaan of onze gemeente en Sterea er tegen die datum in slagen om deze doorgang te realiseren.

2018-04-21

Kom met de familie eens samen werken in de natuur !

Op zaterdag 21 april organiseert NATUURPUNT Zaventem op de ‘Dag van de Aarde’, in samenwerking met STERREBEEK2000, de traditionele werkdag in de gebiedjes Bombazijnen, ‘t Imbroek, Rode Beuken en Noskoem Boske.

Een gelegenheid om eens met de familie te WERKEN AAN NATUUR, want er is voor elk wat wils. Je hoeft geen bosdeskundige of tuinier te zijn om een handje toe te steken en ook voor kinderen zijn er klusjes.

De werkdag duurt ongeveer van 9 tot 17 uur maar je kan zelf bepalen wanneer je komt helpen.

Werkkledij, handschoenen en stevig schoeisel zijn altijd nuttig en ook mag je altijd klein werkgerief meebrengen (snoeischaar, takkenschaar, hark en spade).

Tijdens de middag is er een broodjeslunch met soep voor de vrijwilligers die een volledige dag komen meehelpen.

Volgende werkjes staan op het programma
Weide Rode Beuken (aan de Colruyt in Nossegem)

- verstevigen van de afsluiting
- proper maken van het werkkot
- installeren van het werkmateriaal
- verzorgen van de fruitbomen
- opruimen van afgevallen takken
- verzorgen van de bloemenweide

Bombazijnen
- 2 takkenwallen bouwen
- afgevallen hout verzamelen
- bramen uitdunnen
- wandelweg vrijmaken

Weide Imbroek
- schapen verhuizen van Rode Beuken naar Imbroek
- bomen beschermen tegen schapenvraat
- omheining verstevigen
- distels en netels verwijderen
- knothout wilgen verhuizen naar de takkenwal Bombazijnen

Afspraak: om 9 uur of later aan het kapelletje op ’t Imbroek in Zaventem (Michielsstraat)
Info en aanmelding voor de broodjeslunch:
Bernadette Kinart, bernadette.kinart@telenet.be

2018-04-22 Algemene Vergadering van STERREBEEK 2000 vzw.

Wij nodigen u graag uit op onze jaarlijkse algemene vergadering.
U krijgt er een overzicht van de acties en activiteiten die wij het voorbije jaar hebben ondernomen en de geplande activiteiten voor de komende maanden.

Deze vergadering zal doorgaan op donderdag 22 maart 2018 om 20u in zaal ‘De Kring’, Kerkdries te Sterrebeek. Zij wordt afgerond met een drankje.

Omdat wij graag voeling willen houden met wat onze leden denken en verwachten van ons, en u via deze bijeenkomst de mogelijkheid willen geven om uw mening en suggesties met ons te delen, hopen wij u op onze interactieve vergadering te mogen verwelkomen.

Er wordt die avond o.a. ook meer uitleg gegeven over de uitbreidingsplannen van de luchthaven.

Wij kijken alvast met veel plezier uit naar uw aanwezigheid !

Luc Caluwaerts
voorzitter

2018-03-08

2018-02-08

2018-01-27 In een eerste fase wil Brussels Airport tegen 2025 de huidige banen "optimaliseren" vooraleer eventueel baan 25L of de taxibaan ervan te verlengen tegen 2040.
Bij die "optimalisering" is voorzien dat de dwarsbaan 19 extra zou gebruikt worden tijdens de week.

Als Brussels Airport zijn uitbreidingsplannen kan uitvoeren dan krijgt Sterrebeek bij gebruik van die baan 19 in 2025 119 vluchten per dag te verwerken.
Dat werd meegedeeld door de BAC experts woensdagavond 24 januari in Steenokkerzeel en Erps-Kwerps (zie presentatie hieronder).
Bovenop de nacht- en weekendvluchten zullen we dan alle dagen gebulder over Sterrebeek krijgen. Ook Zaventem, Nossegem, Wezembeek-Oppem en verder Tervuren zullen in de klappen delen (zie de geluidscontouren).

Hallucinant en totaal onaanvaardbaar !!

Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK2000 vzw
lid van Burgerforum-Luchthavenregio


 

2018-01-24

BURGERFORUM LUCHTHAVENREGIO - NIEUWSBRIEF JANUARI 2018

Beste lezer, sympathisant,

Eerst en vooral wensen we u een gezond, voorspoedig en vooral geluidsarm 2018.

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in 2017 op één van onze informatieavonden aanwezig was of via de sociale media belangstelling getoond heeft voor onze activiteiten.

2018 wordt een moeilijk jaar voor onze dorpen en de luchthavenregio. De luchthavenuitbater (BAC) gaat immers - met de voeten vooruit - door met zijn wilde plannen om de luchthaven uit te breiden.

Op woensdagavond 24 januari zal BAC komen uitleggen wat hun ‘Strategische Visie 2040’ inhoudt en wat de impact zal zijn op de omgeving.

Voor onze gemeenten en het Burgerforum Luchthavenregio zijn de voorgestelde optimalisatie- en uitbreidingsplannen totaal onaanvaardbaar én onnodig. De dorpskernen van Erps-Kwerps en Humelgem krijgen hierdoor de doodsteek en dreigen een tweede Doel te worden. Deze uitbreiding is bovendien zo ingrijpend dat de leefbaarheid van de hele regio ten oosten en ten zuiden van de luchthaven ernstig verstoord wordt. Duizenden omwonenden zullen bijkomende hinder krijgen.  De luchthaven beweert het tegendeel en minimaliseert de impact van de uitbreiding. Zij benadrukken dat “slechts 22 woningen” zullen onteigend worden in het ergste scenario (de verlenging van de baan 25L).

Er wordt zedig verzwegen dat minstens een 500 tal gezinnen in Humelgem (de bewoners van de hele historische dorpskern) en in Erps (de bewoners van “de witte wijk” en daarrond) geïnfecteerd worden. Extra grondlawaai, lawaai van opstijgende vluchten en extra fijn stof zullen nog meer gezondheidsproblemen meebrengen. En wie niet onteigend wordt, ziet zijn woning in waarde dalen.

Meer dan tienduizend mensen in de hele regio rond de luchthaven zullen bijkomende en nieuwe hinder te verwerken krijgen. Naast Steenokkerzeel en Kortenberg, zullen Sterrebeek, Wezembeek en Tervuren , maar zeker ook Zaventem-centrum  extra lawaai en fijn stof ‘op hun dak krijgen’. We zullen bovendien met zijn allen nog meer dan vandaag stilstaan in de file door het extra wegverkeer.

Wij roepen u daarom op om op woensdag 24 januari  aanwezig te zijn. Het is een unieke kans om uw vragen te stellen aan de luchthaven, uw mening en zorgen te uiten en meer te weten te komen over hun plannen.

Afspraak woensdagavond 24 januari van 18u tot 19u30 in GC De Corren, Van Frachenlaan 24, in Steenokkerzeel, of van 20u tot 21u30 in de sporthal van Erps-Kwerps, Oude Baan 14.

Tot dan!

Henk Cuypers                                                                    Lees ook hier onze visietekst                                            

Voorzitter Burgerforum Luchthavenregio

www.burgerforum-luchthavenregio.be

2017-10-23 PERSBERICHT: Burgerforum Luchthavenregio roept luchthavengemeenten op tot initiatieven voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven zonder uitbreiding

In een druk bijgewoond infomoment in Humelgem gaf het BURGERFORUM LUCHTHAVENREGIO zijn visie op de uitbreidingsplannen 2040 van de luchthaven Zaventem aan burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de gemeenten Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Tervuren, Zaventem en Wezembeek-Oppem.

Het BURGERFORUM, een bundeling van de bewonersgroepen Zone-S (Steenokkerzeel),
Sterrebeek 2000 (Sterrebeek), Decibel 25L (Kortenberg), lokale Natuurpuntafdelingen en Groene Vallei, verduidelijkte welke bijkomende geluidshinder in de omliggende gemeenten te verwachten valt.
Het Burgerforum stelt de uitbreidingsplannen, zogezegd bedoeld om meer vliegtuigbewegingen aan te kunnen tijdens piekmomenten, in vraag en wil geen nieuwe geluidshinder bovenop de reeds bestaande hinder ten voordele van Brussel.
Volgens het forum moet de luchthaven nog kunnen groeien binnen het bestaande baangebruik.

Het Burgerforum vroeg de aanwezige gemeentebestuurders de bekommernissen van hun burgers in concrete engagementen te vertalen en hun belangen te behartigen in al hun contacten met de luchthaven. Het forum roept de politieke partijen ook op om deze bekommernissen te integreren in de verkiezingsprogramma’s voor 2018.

De aanwezige bestuurders lichtten hun samenwerking toe in het Toekomstforum en in het Platform Luchthavenreigio Vlaams-Brabant, waarin 65 Vlaams-Brabantse gemeenten een gemeenschappelijk standpunt bepaalden.
Zij uitten o.a. heel wat bedenkingen over het initiatief Forum 2040 van BAC, dat blijkbaar niet de bedoeling heeft om een draagvlak te maken over de ontwikkeling van de luchthaven.
Ook hebben ze zeer grote bezorgdheid over de bedoelingen van Minister Bellot naar aanleiding van het vonnis van de Brusselse rechtbank van 1ste aanleg aangaande de inperking van de vluchten over Brussel. Uit een brief van de minister aan de burgemeesters mag worden afgeleid dat hij Belgocontrol wil opdragen om de vluchtroutes te laten herzien, ten einde Brussel te ontwijken.

De gemeenten voorzien eventuele juridische stappen te ondernemen om het historisch baangebruik te vrijwaren en dat in samenwerking met de burgers en bewonersgroepen rond de luchthaven.

Namens het Burgerforum Luchthavenregio
Decibel 25L, bewonersgroep Kortenberg
Zone S, bewonersgroep Steenokkerzeel
Sterrebeek2000, bewonersgroep Sterrebeek
2017-10-15

Onze Trage Wegenwandeling op 15 oktober was weer een groot succes! Een 50-tal wandelaars genoten onder een stralende zon van de open ruimte tussen Sterrebeek en Nossegem. De borrel onderweg wist men te waarderen. Met dank aan de medewerking van de Wandel- en Fietsvrienden Sterrebeek.

2017-09-28

2017-06-25 Ook dit jaar namen we einde juni met STERREBEEK2000 deel aan de parkfeesten. Het werd in alle opzichten een heuglijke gebeurtenis. Vooreerst was de opstelling helemaal anders, waardoor de infostanden achteraan kwamen in plaats van voor aan de ingang. Eten en drinken was ook anders georganizeerd.
De nieuwe opstelling zorgde er voor dat mensen veel langer in de buurt van de standjes bleven rondsnuisteren en openstonden voor wat meer discussie en informatie. Zo konden ondermeer de folders met betrekking tot de plannen van de luchthaven en onze activiteiten in het najaar aan velen worden uitgedeeld.
Deze editie leverde ons tevens een aantal nieuwe leden op die we hierbij van harte welkom heten !
Verder bleef het mooi weer, het gras was droog en nodigde uit tot gezellig gaan zitten, en dat was ook wel even geleden !
Tenslotte waren er echt wel veel mensen uit andere gemeenten en streken voor wie het de eerste keer was.
Bij succesvol puzzelen kon je prijzen winnen : de postkaarten met monumenten van Sterrebeek en die van de retro-tentoonstelling over Sterrebeek gingen als zoete broodjes van de hand, evenals de blinkend rode led zaklampjes met het logo van STERREBEEK2000 erop.
We konden ook enkele politici spotten, onze burgemeester kwam, bleef een hele tijd en zag dat het goed was!
Al bij al een interessante en gezellige dag, op naar de volgende editie.
2017-06-15 STERREBEEK2000 en FEMMA Sterrebeek nodigen u uit op een infoavond over

Inbraakpreventie en de rol van buurtinformatienetwerken (BIN)

donderdag 15 juni, 20u, De Kring, Kerkdries, Sterrebeek

Gratis toegang

Sprekers: Dienst integrale veiligheid gemeente Zaventem en Lokale politie Zaventem

De dienst integrale veiligheid van Zaventem ontwikkelt projecten en acties rond uiteenlopende fenomenen van veiligheid en leefbaarheid. Het doel is de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn in de gemeente te vergroten door het voorkomen van overlast en criminaliteit.

Op de infoavond zal de dienst verscheidene tips geven over hoe je inbraak kan voorkomen.

Ook zal de werking van de BINs of Buurtinformatienetwerken worden toegelicht en hoe je er kan aan deelnemen. Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle, voorkomt inbraken en vergroot het veiligheidsgevoel.

Liefst inschrijven via : contact@femmasterrebeek.be

In samenwerking met de politie van Zaventem en het buurtinformatienetwerk
2017-05-20 STERREBEEK2000 nodigt u graag uit op zaterdag 20 mei 2017 voor een

Geleid bezoek aan het Vlaams-Brabants Provinciehuis.


Provincieplein 1, 3010 Leuven. P.S. Oude gps software herkent soms het adres niet.

Rondleiding van 10 tot 12u.
- ofwel met de auto (carpool) vertrek om 9u15 aan de Kerkdries
- ofwel met het openbaar vervoer: NMBS of De Lijn.
wandel links (rug naar station) bergop richting Tiensepoort.
Het provinciehuis is het torengebouw: elf verdiepingen, 42m hoog, met geel balkon.

Gratis maar verplicht inschrijven via info@sterrebeek2000.be
met vermelding of u mee carpoolt.

2017-04-20

De infoavond trok een volle zaal omwonenden naar Ons Huis te Sterrebeek (niemand wou blijkbaar op de eerste rij zitten ;-) ). De sprekers van de groepen Sterrebeek2000, Decibel25L, Zone-S en Natuurpunt maakten duidelijk welke hinder er zal bijkomen in Zaventem en haar deelgemeenten indien deze plannen doorgaan. Ook de impact op Steenokkerzeel (Humelgem) en Kortenberg werd verduidelijkt. Na de pauze waren er veel interessante tussenkomsten en vragen vanuit het publiek.

De presentatie vindt u hier.

2017-03-06 Op 6 maart 2017 om 20u zal Brussels Airport Company zijn toekomstvisie 2040 voor de luchthaven toelichten in de raadzaal van het gemeentehuis te Zaventem.

De leden van de commissie ruimtelijke ordening en van de milieuadviesraad zijn hierop uitgenodigd (zie hieronder).

Ook alle inwoners van Zaventem kunnen de toelichting bijwonen als publiek (zonder mogelijkheid tot tussenkomst).

Gezien het belang van de BAC-plannen voor Sterrebeek en de te verwachten bijkomende geluidshinder voor Sterrebeek, roepen we iedereen op om de vergadering bij te wonen. Informatie uit eerste hand lijkt ons uiterst belangrijk.

U kan best uw aanwezigheid melden aan bruno.depondt@zaventem.be
 
2017-03-09 HLN: Burgerforum houdt infoavond in Kortenberg
2017-03-02

Belangrijk bericht:
De infoavond op woendag 8 maart zal doorgaan in de zaal Colomba, Wijngaardstraat 1, 3070 Kortenberg en niet in het Berkenhof. Eveneens om 20u

2016-11-29 PERSBERICHT: Maakt Brussels Airport omwonenden monddood in het Forum 2040 ?

Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van de luchthaven kondigde Brussels Airport een overlegforum 2040 aan waarin omwonenden in een OPEN dialoog zouden betrokken worden.
Aan kandidaten voor dit forum wordt echter gevraagd om de informatie vertrouwelijk te behandelen, waarmee deelnemers eigenlijk onrechtstreeks monddood worden gemaakt.

De actiegroep STERREBEEK2000 is niet te spreken over de uitbreidingsplannen.
De gemeente Sterrebeek zal samen met Nossegem en het centrum van Zaventem door de plannen immers tweemaal getroffen worden.
In een eerste stap wil de luchthaven baan 01/19 extra gebruiken tijdens de piekuren voor vertrekkende vluchten, pal over de woonzones van Sterrebeek.
In een tweede stap zal een verlenging van de taxibaan naast baan 07R/25L (optie A) of een verlenging van die baan (optie B) ertoe leiden dat vertrekkende vliegtuigen naar het zuiden zullen afdraaien boven Zaventem en al zijn deelgemeenten om Brussel te sparen.

Sterrebeek en de rest van Zaventem zal dus tweemaal de volle laag krijgen en zo uitgroeien tot een tweede Diegem.
STERREBEEK2000 wijst de beleidsmakers erop dat de Sterrebeek nu reeds de helft van de nachtvluchten moet verdragen en ook nog eens een groot deel van de vertrekken tijdens het weekend. De gemeente neemt dus ruim haar deel van de geluidslast op zich.

In het verleden voerde STERREBEEK2000 reeds actie met andere groepen uit de omgeving tegen een verlenging van baan 07R/25L en tegen een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg naar de luchthaven.
De vereniging zal niet nalaten om samen met hen hiertoe opnieuw te mobiliseren.
 

 

 

 

 

Website ontwerp: ©STERREBEEK 2000 vzw

Laatste wijziging 14-05-2018