Het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand bevorderen: een verhaal van verdere polarisering of een mogelijkheid tot depolarisering?