Restauratie authentieke huifkar De Rollewagen uit Sterrebeek afgesloten met inhuldiging