Boomplantvoorstellen “vallen in goede aarde” bij de gemeente


Datum:31 dec 2022

De boomplantvoorstellen langs straten en op pleinen die we samen met Natuurpunt Zaventem in 2022 verzamelden tijdens de Parkfeesten, de Vrijetijdsbeurs en het Feest van het Landschap zijn ‘in goede aarde gevallen’ bij de gemeente.

Bekijk hier de voorstellen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in zitting van 28 november 2022 akkoord verklaard met de lijst van projecten, opgemaakt na de bespreking op 08.11.2022 tussen de gemeentelijke groendienst, Sterrebeek 2000 en Natuurpunt Zaventem.

Van de meer dan 30 voorstellen die we indienden kreeg de grote meerderheid een positief advies.

Bekijk hier de gemeentelijke beslissing.