Studie van de effecten op het milieu met betrekking tot geluidshinder


Datum:28 dec 2018

Minister van Mobiliteit, François Bellot, bestelde een milieueffectstudie aan het studiebureau ENVISA over de problematiek van de geluidshinder ingevolge de exploitatie van de luchthaven. Dit moest hij na een uitspraak van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

Het eerste verslag slaat op de eerste fase van de studie, die erop gericht is de huidige toestand in kaart te brengen om de activiteit van de luchthaven (in zijn geheel) en de toepassing van alle luchtvaartvoorschriften en -procedures (veiligheidsmaatregelen, exploitatiebeperkende maatregelen, vliegroutes en gebruiksvoorwaarden ervan, windnormen, …) op een wetenschappelijk onderbouwde, onafhankelijke en transparante wijze te objectiveren tegenover de geluidshinder die eruit voortvloeit.

Het studiebureau Envisa heeft de gehoorde verklaringen en standpunten van de stakeholders verwerkt op grond van zijn ervaring en van zijn wetenschappelijke deskundigheid. Er waren ontmoetingen met een breed panel van actoren in dit dossier (verenigingen van buurtbewoners, Brussels Airport Company, Belgocontrol, luchtvaartmaatschappijen, Gewesten, administraties, …).

Het tweede verslag legt alternatieve oplossingen voor die kunnen leiden tot een afzwakking van de geluidshinder.

De verslagen vind je hier

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Op 9 december 2020 oordeelde de rechtbank dat het luik m.b.t, de milieueffectenstudie blijkbaar niet aan de verwachtingen van de rechtbank voldeed.

Deze verwacht dat Envisa zelf concrete conclusies trekt. Het resultaat is dat er tegen mei 2022 een nieuwe studie moet opgesteld worden door ENVISA.