Zaventem in cijfers


Datum:25 jan 2021
Trefwoorden:

Hoe tevreden zijn de inwoners over de netheid van straten en voetpaden? Wat vinden ze over de verkeersveiligheid? Hoe tevreden zijn ze over de voorzieningen? Hoe verplaatsen ze zich? Hoeveel ondernemingen zijn er bijgekomen het afgelopen jaar? Welke financiële middelen zetten de lokale besturen in voor hun werking?

Op deze en andere vragen biedt de gemeentemonitor een antwoord.
De gemeentemonitor bevat een 200-tal indicatoren, waarvan een 70-tal afkomstig uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente.
De gemeentemonitor verschijnt voor de 1stekeer. Uitgangspunt is het beschrijven van ‘de staat’, ‘de toestand’ van jouw gemeente. De monitor bevat cijferreeksen, die enerzijds de brede maatschappelijke omgeving van de gemeente in beeld brengen en anderzijds een indicatie geven van de interne organisatie van het lokaal bestuur.

In dit rapport ‘jouw gemeente in cijfers’, brengen we een selectie van 100 relevante omgevingsindicatoren in beeld. Dit rapport werpt aldus een eerste snelle blik op Zaventem

Klik hier voor het Zaventemse rapport

Wil je nog meer cijfers raadplegen over je gemeente? Wil je graag een zicht op de interne organisatie van jouw bestuur? Of wil je graag een rapport op maat samenstellen en jouw gemeente vergelijken met andere gemeenten of je buurgemeenten?

Dan kan je zelf aan de slag met de interactieve toepassing op Jouw gemeente | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be).
Wij wensen je veel leesplezier,

Jeroen Windey Roeland Beerten
Administrateur-generaal Hoofdstatisticus
Agentschap voor Binnenlands Bestuur Statistiek Vlaanderen