Privacybeleid


STERREBEEK 2000 VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
STERREBEEK 2000 VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit wettelijk nodig is in het kader van de vzw-wetgeving (alleen voor effectieve leden)
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Leden

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden worden door STERREBEEK 2000 VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • Het bijhouden van het ledenregister en opvolging van lidgeldbetalingen.
  • Het versturen van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen aan leden.

Voor de bovenstaande doelstellingen houden we volgende gegevens bij:
• naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer (indien beschikbaar)

Gebruikers- en ledenregistratie

Leden betalen lidgeld via overschrijving. Via de betaling bewaren we de eerste gegevens: naam, voornaam, adres.

Alleen betalende leden kunnen zich registreren op de site en hiermee toegang verkrijgen tot extra informatie.

Via de formulieren voor gebruikersregistratie en profiel verzamelen we persoonlijke gegevens van onze leden, zoals het e-mailadres en of ze al dan niet de nieuwsbrieven van de website wensen te ontvangen.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

STERREBEEK 2000 vzw bewaart persoonsgegevens van leden op onze informaticasystemen, buiten de website. zolang de gebruiker lid is en daarna niet langer dan 5 jaar

Geregistreerde gebruikersgegevens worden in de database van de website bewaard tot de gebruiker zich als gebruiker verwijderd.

Gegevens kunnen op verzoek van gebruikers via de bestaande websitefunctie voor het exporteren of wissen van gegevens worden geëxporteerd of verwijderd.

Reacties van geregistreerde leden en niet-geregistreerde website bezoekers

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulier

Via ons contactformulier kan men informatie vragen of opmerkingen zenden naar STERREBEEK 2000 vzw

Naast Naam en Voornaam wordt ook het mailadres gevraagd om op de mail te kunnen antwoorden. Contactformulier inzendingen worden enkel bijgehouden in ons mailprogramma voor het bijhouden van de vragen/opmerkingen. In geen geval worden de mailadressen aan andere diensten doorgegeven.

Alleen op uitdrukkelijke vraag kan de inzender vragen om opgenomen te worden in de bestemmingslijst van nieuwsbrieven.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. van bv. Facebook, Youtube, ..). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw gegevens delen

Wij geven nooit persoonsgegevens of ledenlijsten door aan derden met uitzondering van de lijst van effectieve leden indien die wordt opgevraagd in het kader van de vzw wetgeving of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. In dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Contactinformatie

Als STERREBEEK 2000 VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
STERREBEEK 2000 VZW
Felix Timmermanslaan 24
1933 Sterrebeek
info@sterrebeek2000.be
Telefoon : 0468178857

Ons website-adres is: https://www.sterrebeek2000.be.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe we jouw gegevens beschermen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en cloudtoegangen
• De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de bestuursleden.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement

STERREBEEK 2000 vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 maart 2021.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.