Brussels Airport: meer vracht, meer passagiers, meer verkeer dus ook meer stikstof, CO2, fijn stof. Kan niet zegt Bond Beter Leefmilieu (BBL)